Πρωτοβουλία Αγώνα για Δημόσια & Δωρεάν Παιδεία

Σήμερα, 18 Νοέμβρη 2011, η διορισμένη Οργανωτική Επιτροπή του Πανεπιστημίου Πατρών που ορίστηκε με το ΦΕΚ 2368/25-10-2011 (Τεύχος Β) προγραμμάτισε την πρώτη συνεδρίαση της στις 13.00 σε κεντρική αίθουσα στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Η επιτροπή αυτή, πραξικοπηματικά συγκροτημένη ερήμην της πανεπιστημιακής κοινότητας, αποτελεί το βασικό μοχλό εφαρμογής του νόμου 4009/2011 που οδηγεί στην πλήρη κατεδάφιση του ακαδημαϊκού και δημόσιου δωρεάν χαρακτήρα του πανεπιστημίου.

Η μαζική κινητοποίηση φοιτητών, μελών ΔΕΠ, διοικητικών απέτρεψε τη συνεδρίασή της.


Ο αγώνας για τη μη εφαρμογή και την κατάργηση του νόμου 4009/2011 συνεχίζεται

ΚΑΤΩ Η ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΙΚΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ