ΓΙΑΤΙ ΑΝΤΙΔΡΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού
των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Αγαπητοί γονείς, Εργαζόμενοι και εργαζόμενες, Νέοι και νέες,
Ο λόγος που επιλέξαμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας είναι γιατί θέλουμε να σας ενημερώσουμε για το «νέο Πανεπιστήμιο» όπως αυτό θα διαμορφωθεί μετά την εφαρμογή του νέου νόμου 4009/2011 για την Ανώτατη Εκπαίδευση.
Δυστυχώς, καιρό τώρα, η κυβέρνηση και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης απαξιώνουν το ελληνικό Πανεπιστήμιο και όλους εμάς που διδάσκουμε και ερευνούμε σε αυτό. Με προκλητικό τρόπο αγνόησαν τις έντονες και ομόφωνες αντιρρήσεις όλων των Πρυτάνεων και των Συγκλήτων, της πλειονότητας των διδασκόντων, των φοιτητών και των εργαζομένων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, οι οποίοι ζητούσαν επίμονα και με ισχυρά επιχειρήματα να μην ψηφιστεί αυτός ο νόμος. Παρόλα αυτά, χωρίς κανέναν διάλογο η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. με την υποστήριξη της Νέας Δημοκρατίας, του ΛΑ.Ο.Σ. και της Δημοκρατικής Συμμαχίας ψήφισαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού αυτόν το νόμο, ένα νόμο του οποίου πολλές διατάξεις χαρακτηρίστηκαν ως αντισυνταγματικές ακόμα και από το νομικό επιτελείο της Βουλής.
Με την επιστολή μας αυτή επιθυμούμε να μοιραστούμε μαζί σας την αντίθεσή μας για αυτό το «νέο Πανεπιστήμιο» και να σας εξηγήσουμε τους λόγους για τους οποίους επιμένουμε να ζητούμε την απόσυρση του νέου νόμου.
Τρία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του Πανεπιστημίου, όπως αυτό λειτουργούσε μέχρι σήμερα: είναι Αυτοδιοίκητο, Δημοκρατικό και παρέχει Δωρεάν εκπαίδευση. Εκτιμούμε ότι και τα τρία αυτά χαρακτηριστικά καταργούνται οριστικά με τον νέο νόμο. Μερικές από τις σημαντικότερες συνέπειες των αλλαγών που η κυβέρνηση επιθυμεί να θεσπίσει θα είναι οι εξής:
Ø  Το «νέο Πανεπιστήμιο» πολύ σύντομα θα σταματήσει να παρέχει δωρεάν εκπαίδευση. Ο νέος νόμος μεταφέρει το κόστος των σπουδών που σύμφωνα με το Σύνταγμα αποτελεί ευθύνη της Πολιτείας  στο φοιτητή και την οικογένειά του, με αποτέλεσμα να στερεί τη δυνατότητα σε χιλιάδες νέους να σπουδάσουν. Ήδη η κυβέρνηση έχει περικόψει τη χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων κατά 40%-60%. Τα δωρεάν συγγράμματα έχουν μειωθεί, ενώ η φοιτητική σίτιση και στέγαση περιορίζονται στο ελάχιστο. Ο νέος νόμος προβλέπει ότι μπορούν να δίνονται στους φοιτητές «δάνεια» και «υποτροφίες». Με άλλα λόγια, ο φοιτητής θα δανείζεται για να σπουδάσει και, όταν βρει δουλειά, θα αποπληρώνει το χρέος του. Αυτό δεν είναι δωρεάν παιδεία. Είναι δώρο στις τράπεζες και «διά βίου υποδούλωση» των νέων εργαζόμενων επιστημόνων. Όσο για τις «υποτροφίες», αυτές θα παρέχονται από χορηγούς, ιδιώτες, εταιρείες, συγκροτήματα που θα έχουν τα δικά τους κίνητρα και συμφέροντα.
Ø  Το «νέο Πανεπιστήμιο» συρρικνώνει τις προπτυχιακές σπουδές στα 3 έτη, εστιάζοντας σε επιφανειακές γνώσεις και κυρίως δεξιότητες. Δεν πρόκειται για ουσιαστικές σπουδές, αλλά για μια απλή «κατάρτιση» που θα κληθούν οι φοιτητές να αποκτήσουν. Σήμερα ένα προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τουλάχιστον 4 έτη σπουδών και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να μειωθεί η διάρκεια της φοίτησης, για να μπορεί το πτυχίο να αντιστοιχίζεται σε μια ολόπλευρη μόρφωση και να δίνει συλλογικά επαγγελματικά δικαιώματα. Ένας απόφοιτος με χαμηλό επίπεδο μόρφωσης γίνεται λιγότερο απαιτητικός απέναντι στον εργοδότη του, εύκολα εκμεταλλεύσιμος. Γρήγορα θα χρειαστεί «επιμόρφωση» την οποία για να αποκτήσει θα αναγκαστεί να πληρώσει δίδακτρα ακολουθώντας το πρόγραμμα της «δια βίου μάθησης». Επιπρόσθετα, το επίπεδο σπουδών υποβαθμίζεται και εξαιτίας των κενών που δημιουργούνται στο διδακτικό προσωπικό, αφού οι εκλεγμένοι συνάδελφοί μας δεν διορίζονται, οι πιστώσεις για συμβασιούχους διδάσκοντες καταργούνται, νέες θέσεις δεν προκηρύσσονται, ενώ δεκάδες είναι οι συνταξιοδοτήσεις μελών Δ.Ε.Π.
Ø  Ο νέος νόμος επιδιώκει να συνδέσει τα πτυχία με τις εφήμερες ανάγκες της αγοράς. Πιστεύουμε ότι δεν είναι αυτός ο στόχος της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Τα πτυχία πρέπει να συνδέονται με τις βασικές κατευθύνσεις και τις σύγχρονες εξελίξεις της επιστήμης και όχι με τα συμφέροντα της αγοράς που συνεχώς αλλάζουν. Ο ρόλος του Πανεπιστημίου είναι να δημιουργεί  νέους επιστήμονες, με κριτική σκέψη και ευρύτητα υψηλού και σύγχρονου επιπέδου γνώσεων, με αδιαμφισβήτητα επαγγελματικά δικαιώματα, ικανούς να ανταποκρίνονται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες κοινωνικές ανάγκες της εποχής μας. Δεν θέλει αποφοίτους που θα διαθέτουν μονάχα κάποιες εξειδικευμένες δεξιότητες, οι οποίες υποτίθεται ότι επιβάλλονται από την αγορά και θα είναι ξεπερασμένες λίγα χρόνια αργότερα.
Ø  Ο νέος νόμος μετατρέπει τους πανεπιστημιακούς δασκάλους από διδάσκοντες–ερευνητές σε απλούς διδάσκοντες, μια και απουσιάζει από αυτόν οποιαδήποτε αναφορά στην έρευνα που αποτελεί αναπόσπαστο συστατικό των δραστηριοτήτων μας, κάτι που θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ανάπτυξη της επιστήμης και στην κοινωνική μας προσφορά. Με την κατάργηση των κρατικών δαπανών για έρευνα στα Πανεπιστήμια ο νόμος αυτός μας επιβάλλει να βγούμε στην περίφημη «αγορά» και εξυπηρετώντας τα συμφέροντά της να μεταμορφωθούμε από πανεπιστημιακοί δάσκαλοι και ελεύθερα σκεπτόμενοι ερευνητές σε εμπορικούς αντιπροσώπους που αναζητούν χορηγούς και επενδυτές, εγκαταλείποντας τους φοιτητές μας, αδιαφορώντας για τα πραγματικά προβλήματα που η επιστημονική-ερευνητική μας ενασχόληση οφείλει να επιλύει, ξεχνώντας τις κοινωνικές μας ευθύνες. Όσα πανεπιστημιακά τμήματα δεν ελκύουν το ενδιαφέρον της αγοράς για να εξασφαλίσουν κατά παραγγελία ερευνητικά προγράμματα, δε θα μπορέσουν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους και θα αναγκαστούν ή να κλείσουν ή να επιβάλουν δίδακτρα και στις προπτυχιακές σπουδές.
Ø  Τέλος, προκειμένου να υποταχθεί το Πανεπιστήμιο στους νόμους της αγοράς, ο νέος νόμος καταργεί τη διοίκησή του από τη Σύγκλητο και τα υπόλοιπα διοικητικά του όργανα, όπου συμμετέχουν εκλεγμένοι εκπρόσωποι της πανεπιστημιακής κοινότητας οι οποίοι και λογοδοτούν για κάθε τους απόφαση. Στη θέση τους ο νέος νόμος θεσπίζει διοικητικά όργανα όπου συμμετέχουν παράγοντες της «αγοράς», οι οποίοι με τρόπο καθοριστικό θα αποφασίζουν για την τύχη, τον προσανατολισμό και τη λειτουργία του Πανεπιστημίου χωρίς να λογοδοτούν σε κανέναν.
Εμείς, οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, οι φοιτητές και οι εργαζόμενοι στα ελληνικά Πανεπιστήμια, δίνουμε έναν κρίσιμο αγώνα, για να υπερασπίσουμε τον δημόσιο, δωρεάν και δημοκρατικό χαρακτήρα του Πανεπιστημίου. Αγωνιζόμαστε για την αναβάθμιση των σπουδών και της λειτουργίας του Πανεπιστημίου, για την υψηλού επιπέδου και δωρεάν μόρφωση, για τη διαφύλαξη της δημοκρατίας μέσα στα Πανεπιστήμια, για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και για απολαβές αντάξιες του λειτουργήματος που επιτελούμε, καθώς και για την προστασία των εργαζομένων στα Πανεπιστήμια από την εργασιακή εφεδρεία, η οποία θα δώσει το τελειωτικό χτύπημα στην ομαλή λειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
Η υπεράσπιση του δημόσιου, δωρεάν και δημοκρατικού Πανεπιστημίου δεν είναι μόνο δική μας υπόθεση. Είναι πρωτίστως υπόθεση που αφορά το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και γι’ αυτό ζητούμε την ενεργή στήριξη και αλληλεγγύη της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου